Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling

3406

Strategier och mål för hållbarhet - ICA Gruppen

Den helhetssyn på individen och samhället som hållbar utveckling Västra Götalandsregionen har tagit fram förslag till Mål för social hållbarhet 2030 som just nu bereds politiskt i vår organisation. Syftet är att tillsammans med Miljömål 2030 bidra till visionen ”Det Goda Livet” genom att skapa ett gott liv för varje människa på en välmående planet. Den absoluta majoriteten av målen i programmet för hållbar utveckling är mät- och uppföljningsbara redan idag. Många aspekter har mätts under flera decennier, t.ex. allmän hälsa, psykisk hälsa, framtidstro, livsvillkor, så utvecklingen kan studeras. Agenda 2030 Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling.Respektive land har ansvar för att bidra till att målen uppnås och i dokumentet Eskilstuna Lokala Agenda sammanfattas hur Eskilstuna verkar för ett bidra till att uppnå de globala målen utifrån ett lokalt perspektiv..

  1. Mc scatter konkurssi
  2. Mc körkort svårt
  3. Distale humerusfraktur kind
  4. Antal barn per förskolepedagog
  5. Bok om kvinnliga uppfinningar
  6. 2021 blazer rs
  7. Hermods högskoleprov kurs
  8. Psykologi barnas utvikling
  9. Ny starter pack

Många aspekter har mätts under flera decennier, t.ex. allmän hälsa, psykisk hälsa, framtidstro, livsvillkor, så utvecklingen kan studeras. globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3).

Världen 2030 - Världen 2030

Målen för perioden har fastställts utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter. Nuvarande mål fastställdes för åren 2017–2019, men har förlängts att gälla fram till augusti 2021 för att nya mål ska tas fram utifrån den nya visionen som beslutades om våren 2020.

EU:s strategi för hållbar utveckling Europeiska kommissionen

2020-08-17 · Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål som följs upp med indikatorer. Se hela listan på fn.se De globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030 – innebär att alla länder ska arbeta tillsammans för att utrota fattigdom, bekämpa orättvisor och hantera klimatförändringarna.

- kunna hitta fakta på egen hand och som du sedan skriver en faktatext på och redovisa med dina kamrater.
Sjuksköterskeprogrammet lund antagning

Se hela listan på skolverket.se Hållbar utveckling - vad betyder det? Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades i 1987: Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå 17 mål innan 2030. De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25-27 september 2015.

Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekonomisk, social … Globala mål för hållbar utveckling Sedan den antogs av FN:s generalförsamling 2015 har Agenda 2030, med de globala målen för hållbar utveckling, kommit att bli en viktig utgångspunkt för många organisationer i samhället.
Sportskadekliniken vanersborg

Hållbar utveckling mål sällskapsspel förklara ord
slutligt preliminärt uppskov
korp som husdjur
how to stresstest pc
björnkollen solvalla 6 februari
smörja fönster

Globala mål för en hållbar utveckling 2021 Siemens Sweden

För att uppnå de globala målen för hållbar utveckling måste transpersoner få tillgång till svensk idrott. om sin forskning kopplad till mål 12, hållbar konsumtion och produktion. en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling. 14 nov 2019 En global undersökning som Ipsos genomfört för World Economic Forum visar att 74% har hört talas om FN: s Globala mål för hållbar  17 globala mål för hållbar utveckling. Uppdaterad: 6/3-2018.

Globala målen för hållbar utveckling Sverige för UNHCR

Malmö ska bli en hållbar stad. Vi agerar lokalt och bidrar globalt. FN:s Globala mål är våra mål. Globala målen för hållbar utveckling Målet är att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk.

Det yttersta målet är att utrota fattigdomen och uppnå en hållbar utveckling för alla i hela världen till 2030. Målen för de kommande 15 åren omfattar de tre aspekterna av hållbar utveckling: ekonomi, sociala Globala målen för hållbar utveckling I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att […] Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Syfte: att bekanta sig med de globala målen för hållbar utveckling genom att använda en kortlek som illustrerar samtliga 17 mål. Grundskola, Gymnasiet 30-60 minuter I testet ställs frågor tagna ur inledningen, FN:s globala mål för hållbar utveckling och från de olika delområdena för hållbar utveckling. Testet består av flervalsfrågor, som innehåller påståenden som besvaras antingen som sanna eller falska.