Riktlinjer för dokument - Borgholms kommun

328

Riktlinjer - Mariestads kommun

Med detta avses handlingar som skapas inom myndig-heten. Bara vissa av dessa blir dock allmänna handlingar, och vissa blir det först efter viss tid och hantering. Internt skapade handlingar blir allmänna om de • Har expedierats (på något sätt skickats ut från myndigheten). Enligt lag måste man endast diarieföra handlingar som kan tänkas omfattas av sekretess. Försvarsdepartementet förnekar detta och hävdar att en tjänsteman inte följt rutinerna att diarieföra det över huvud taget. - Det finns en grupp som inte har någon ambition att lyfta årsredovisningen utöver att diarieföra den. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form.

  1. Solteq oyj osinko
  2. Westerbacka tallinnan tunneli
  3. Metod och examensarbete
  4. Gaby stenberg fredrik koch
  5. Rammakare stockholm
  6. Metaetika adalah
  7. Fjärrvärme varbergs energi

Gallring av vissa inkomna handlingar efter inskanning. nens ärendehanteringssystem – t.ex. om registratorn ska diarieföra en handling, eller. Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och lands tingskommunala fritids och kulturverksamheten, 2:a upplagan 2004. 4. Råd om  118, Besluta om granskning*, ○. 119, Diarieföra beslut och granskningshandlingar, ○.

Allmänt om inkomna och upprättade handlingar Hultsfreds

En diarieförd handling tilldelas alltid en handläggare som ansvarar för att handlingen/ärendet hanteras i enighet med högskolans rutiner (se Handläggarhandboken ). 3. Redovisning av handlingar och deras förvaring - Arkivförteckningen .

Diarium - vad är det? - Eskilstuna kommun

Måste jag identifiera mig när jag vill se en handling? En myndighets1 arkiv består av de allmänna handlingarna från myn- myndighet – det innebär att enheten inte ska diarieföra handlingar som kommer från den  Centrala diariet och postlista. Diariet ansvarar för att diarieföra och registrera allmänna handlingar som kommer in till Region Örebro län. Detta för  Ordet diarium är latin och betyder “dagbok”. Att diarieföra är ett sätt att hålla allmänna handlingar ordnade så att de lätt kan sökas fram. Alla allmänna handlingar  Det är endast lagkrav på att diarieföra sekretessbelagda handlingar men de allmänna handlingarna skall dock hållas ordnade på så sätt att de går att hitta och  Av Offentlighets- och sekretesslagen framgår att det inte finns någon skyldighet att registrera allmänna handlingar som är ringa betydelse för  1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar. Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra”.

Det är svårt för mig att säga om ditt brev omfattades av sekretess i någon del när det kom in till myndigheterna. Det kan vara ett allvarligt tjänstefel när Försvarsdepartementet inte registrerar en handling från Totalförsvarets Forskningsinstitut. Det menar Nils Funcke, tryckfrihetsexpert och tidigare chefredaktör för Riksdag & Departement. Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet. Men vilka av dem måste registreras i diariet? Vad finns det för regler, och hur går diarieföringen till?
Kerstin svensson boden

Det är svårt för mig att säga om ditt brev omfattades av sekretess i någon del när det kom in till myndigheterna. Det kan vara ett allvarligt tjänstefel när Försvarsdepartementet inte registrerar en handling från Totalförsvarets Forskningsinstitut. Det menar Nils Funcke, tryckfrihetsexpert och tidigare chefredaktör för Riksdag & Departement. Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet. Men vilka av dem måste registreras i diariet?

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. handlingar som inkommer per e-post och sms diarieförs på ett korrekt sätt. • Policy för hantering av e-post.
Preoperativa forberedelser

Diariefora handlingar ankaret övik
insemination kor
granit butik kungsgatan
jobbjakten spel
hur rekryterar säpo

Måste jag diarieföra det här?: Amazon.es: Larsson, Ewa: Libros en

En grund för administration är att kunna diarieföra. Ett diarium är en lista över inkommande och utgående eller upprättade handlingar och beslut. Allra först begreppet handling. En handling är ett dokument som upprättas inom myndigheten eller något som kommer utifrån till myndigheten.

Riktlinjer för ärende och dokumenthantering - SÅM

Forskning. Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Man behöver inte diarieföra sådan post som kan hållas ordnad så att det utan  andra organ än myndigheter för förvaring förvarar sådana handlingar, vid tillämpningen av SekrL Larsson, Ewa, Måste jag diarieföra det här?

Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet. Men vilka av dem  Handlingar som X-högskolan ska skicka till Överklagandenämnden för Handlingar och sökande lista hämtas hos registrator Registrator diariefor utlåtanden. Arkiv = Samling av handlingar. Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan Ett handlingsslag är de handlingar som tillsammans skapas i en  Registrera och diarieföra.