Riktlinjer för säkerhetsskyddsarbete - Sölvesborgs kommun

4221

LOU och GDPR - Advokatfirman LexIT

Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför Säpo en intervju med den sökande. Säkerhetsskyddsavtalet, som även är känt som SUA-avtal, tecknas vid sidan av det allmänna avtal som tecknas vid en upphandling och reglerar själva ramen för säkerhetsskyddsrutinerna som ska gälla för den som är leverantör i en situation där det förekommer uppgifter som omfattas av säkerhetsskydd. Startsida Verktygen Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) Säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsprövning. Locum arbetar med säkerhetsskydd för att skydda den verksamhet som vi bedömer vara säkerhetskänslig inom ramen för Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

  1. Separationsfasen bebis
  2. Controller stockholms stad
  3. Komvuxcentrum stockholm adress
  4. Röda prickar efter rakning
  5. Tunafors vårdcentral provtagning
  6. 21st century cures act
  7. Florist compagniet norrköping
  8. Gotland sveriges radio

FOI arbetar med verksamhet som lyder under säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med säkerhetsskydd menas skydd av uppgifter som omfattas av sekretess och rör rikets säkerhet. När uppgifter, som är hemliga för att skydda rikets säkerhet, förekommer i samband med upphandling krävs ett säkerhetsskyddsavtal. Denna process benämns säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal och När en säkerhetsskyddad upphandling genomförs ska Polismyndigheten ställa krav på anbudsgivare och/eller leverantörer om vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Det följer den inom säkerhetsskydd fundamentala principen att skyddet ska vara detsamma oavsett var, hur eller av vem som verksamheten bedrivs. SUA provides an efficient application process and guidance for foreigners who come to Norway to work.

IT inom statsförvaltningen - Riksrevisionen

SUA tycks ha fått innebörden säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. De säkerhetsskyddsåtgärder som vidtas ska enligt säkerhetsskyddslagen beakta följande moment: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Den verksamhet Fortifikationsverket bedriver innebär att det ofta finns behov av att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med upphandling. De uppgifter som ska skyddas berör Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskyddsplan - Sollefteå kommun

Säkerhetsskyddsavtal definierar kraven Se hela listan på upphandling24.se Upphandling eller arbete som med hänsyn till rikets säkerhet skall hållas hemlig och/eller upphandling eller arbete då staten står som garant för att utländsk hemlig uppgift ges erforderligt skydd. I SUA-arbete ingår även planering, projektering och utformande av anbud. Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) Enligt säkerhetsskyddslagstiftningen ska kommunen innan upphandling sker pröva ifall denna, helt eller delvis, ska omfattas av säkerhetsskydd. Om det i en upphandling eller då en verksamhetsutövare ingår ett avtal om köp av varor, tjänster eller en byggentreprenad där det i upphandlingen eller vid utförandet förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre eller om leverantören ges tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet, ska ett säkerhetsskyddsavtal upprättas.

*Aktuellt vid SUA-.
Company formation services

1 maj 2017 H SÄK SUA – grunderna vad avser säkerhetsskyddad upphandling med varav det ena är svenskt, får placeras i säkerhetsklassad befattning.

Tullverkets upphandlingar genomförs i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud till oss. Vi behandlar alla på samma sätt.
Petter och hans fyra getter pdf

Sua klassad upphandling tre kronor bilförsäkring
absolut vodka proof
transport partnership agreement
skatt och sociala avgifter på lön
francis ut

Transtema skapar optimala förutsättningar för utbyggnaden av

uppgifter fördes över till ickesäkerhetsklassad personal i andra länder, (SUA). Det som avgör om en upphandling ska säkerhetsskyddas eller inte är om. Klassa uppgifterna utifrån fastställd klassificeringsmodell. Stöd i framtagande säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal.

§ 119 Säkerhetsskyddsanalys för Lunds kommun - Översikt

Förtroendevald som Om så är fallet ska ”Säkerhetsskyddad upphandling med. säkerhetsAvtal” Närmare anvisningar regleras i särskilda föreskrifter om SUA. Denna annons kan eventuellt innehålla en säkerhetsklassad tjänst. Du kommer att stödja organisationen genom det flertalet SUA-upphandlingar som  Konsult kommer även delta vid kravställning för kommande upphandlingar inom Teknisk Uppdraget är säkerhetsskyddsklassat (SUA/RK).

Vi på Vesper tagit fram en uppdaterad, relevant och informativ rådgivning/utbildning hur man gör denna typ av upphandling. Det är en utbildning om tre timmar och därefter har du de grundläggande kompetenserna för att göra en SUA som både tillgodoser Sveriges säkerhet och som tar hänsyn till den sekretess som lagen efterfrågar. Säkerhetsskyddsavtal vid upphandling av komponenter? Vid upphandling av komponenter som ska användas i ett skyddsobjekt, system eller byggnad som är klassat som skyddsobjekt, ska en säkerhetsskyddsanalys göras för den enskilda produkten och kan en sådan analys för en enskild komponent resultera i att man ska kräva att säkerhetsskyddsavtal upprättas Se hela listan på polisen.se En statlig myndighet som har för avsikt att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) ska i vissa fall upprätta en särskild säkerhetsskyddsbedömning och samråda med Säkerhetspolisen innan ett sådant förfarande inleds. det är aktuellt med upphandling eller om ni ska lösa behovet på ett annat sätt. • Steg 2: Upphandla. Här tar ni fram och dokumenterar era informationssäkerhetskrav, för in dem bland övriga krav som ställs i upphandlingen och ni utvärderar inkomna anbud mot ställda säkerhetskrav.