Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

8601

Kunskapscentrum migration och hälsa - Malmö, Sweden

Migration och familjens psykiska hälsa MIGRATION. Den första kontakten på BVC kan vara en viktig komponent i en förebyggande strategi om föräldrarna får utrymme att uttrycka sin oro för barnens symtom, få dessa undersökta och hjälp till att hantera och förstå den nya livssituationen. Migration, mat och hälsa – en utbildning anordnad av DRF hösten 2020! Utbildningen består av två delar: Material i form av faktadokument, bilder och filmer; Livestreamade panelsamtal (för mer info, se ”panelsamtal” under Tankar framåt) Vem är du och vilka normer har du med dig när du pratar om sexualitet och hälsa i ditt yrke? Paneldebatt om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, migration och rasism. I panelen deltar Mehrdad Darvishpour, Mälardalens högskola, Yahia Saleh, RFSU Malmö och Tanya Charif, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Göteborg. Moderator är Dona Hariri.

  1. Tillgänglig webbplats
  2. Investeringssparkonto till barnbarn

I Region Skåne har Kunskapscentrum migration och hälsa som uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdspersonal i att erbjuda en jämlik och  Under 2019 har Kunskapscentrum migration och hälsa i samarbete med Länsstyrelsen. Skåne och Kommunförbundet Skåne tagit fram en utbildning om Vikten  Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne är ett tvärprofessionellt team som arbetar med migranters rätt till en jämlik hälso- och sjukvård. Hösten  En ny rapport från Kunskapscentrum migration och hälsa vid Region låga kunskaper om hur tortyr påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Kunskapscentrum barnhälsovård, Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum migration och hälsa bjuder in till samlad release för tre  Det visar en rapport från Kunskapscentrum Migration och hälsa.

En kartläggning av vilka kunskapsbehov som finns hos - DiVA

Om Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Vi är Västra Götalandsregionens enhet för SRHR, det vill säga sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 - InvitePeople

Kunskapscentrum för jämlik vård, Gothenburg, Sweden.

Vi bedriver forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder för alkoholproblem. Vi som jobbar här är läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, beteendevetare och forskare, alla med lång erfarenhet av att behandla människor med alkoholberoende. Vi är en enhet inom Beroendecentrum Tips och råd på hälsosamma matvanor: Ät mycket grönsaker, frukt och bär. Välj gärna grova grönsaker som rotfrukter, vitkål, blomkål, broccoli, bönor och lök.
Tekniska högskolan tunnelbana

Tipsa oss gärna om flera info@vardportal.se. Kunskapscentrum för jämlik vård, KJV, finns för att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla. Människors behov och erfarenheter är olika och vården behöver variera med dem.

Uppdraget är att stödja hälso- och sjukvårdspersonal i att kunna erbjuda en Kunskapscentrum migration och hälsa är en enhet med uppdrag att verka för en jämlik vård med fokus på personer från andra länder. Enheten har ett organisationsövergripande uppdrag och verkar för att synliggöra ett migrationsperspektiv inom hälso- och sjukvård.
Ama affordable care act

Kunskapscentrum migration och halsa granngården öppettider karlstad
jens fjellström
isar stockholms stad
hotline bling
thomas karlen eda
o i o a a

Arbetsgrupp för asyl och flyktingfrågor - Svenska föreningen

1,192 likes · 3 talking about this. Kunskapscentrum för jämlik vård arbetar för mer jämlik hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

6/11 Migration och hälsa - Svenska Läkaresällskapet

Sjuksköterskebesök för barn som har migrerat. Hembesök för barn som har migrerat. Barnsäkerhet ur migrationsperspektiv. Migration och familj – en webbutbildning Främjande eller förebyggande Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. migration och psykisk ohÄlsa 2015 meddelade Socialstyrelsen att mellan 20-30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser.

Kunskapscentrum för katastrofmedicin #31: Migrationsforskning: Hur påverkar flykt hälsan? Människor som  Kunskapscentrum migration och hälsa verkar för en mer jämlik och säker vård till personer från andra länder. Vi erbjuder kunskapsstöd med fokus på att stärka  Dietisternas Riksförbund bjöd, tillsammans med Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention i Region Skåne, in till en kostnadsfri,  Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne arbetar för en jämlik och säker vård för personer från andra länder och ett  i transkulturella frågor hos personal inom hälsovård, sjukvård och tandvård. Vi ska också främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter. Lärandecentrum migration och hälsa (LMH). En femtedel av Västra Götalands invånare är migranter från andra länder. Västra Götalandsregionen behöver rusta  Kunskapscentrum barnhälsovård, Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum migration och hälsa bjuder in till release för tre nya  Kunskapscentrum migration och hälsa Jenny Malmsten, enhetschef, fil.